ZARZĄDZENIE NR 369/2021 WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 13 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian