Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-04-19 15:18:21 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na budowie sieci gazowej wysokiego ciśnienia do Zakładu Produkcyjnego CIECH Soda Polska S.A. w Inowrocławiu, na działce nr ewid. 101, obręb 0043 Tupadły, gmina Inowrocław. Szczegóły
2 2021-04-19 11:24:28 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Wykonanie i eksploatacja ujęcia wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10m3/h realizowanego na działce o nr ewid. 74/10 położonej w miejscowości Jacewo, obręb 0012 – Jacewo.” Szczegóły
3 2021-04-19 09:49:24 XXVIX SESJA RADY GMINY INOWROCŁAW 21 kwietnia 2021 r. godz. 14:00 Szczegóły
4 2021-04-16 11:27:15 ZARZĄDZENIE NR 314/2021 WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2021 Szczegóły
5 2021-04-14 15:15:30 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 13 kwietnia 2021 r. znak sprawy: GOŚ.DŚ.6220.72.13.2020.2021 o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 56/10 w obrębie Marulewy, gmina Inowrocław.” Szczegóły
6 2021-04-14 15:14:15 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 13 kwietnia 2021 r. znak sprawy: GOŚ.VI.6220.1.12.6.2021 w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Marcinkowo do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 12 MW, zlokalizowanych w miejscowości Marcinkowo, gmina Inowrocław wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości.” Szczegóły
7 2021-04-14 15:13:00 Zawiadomienie o dysponowaniu projektem decyzji w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Widucha w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej w/c do Zakładu Produkcyjnego CIECH Soda Polska S.A. w Inowrocławiu, na terenie działek nr ewid. 202, 201/2, 201/1, 200, 195/2, 195/3, 195/1, 194, 191, 190, 188, 185, 183, 182/2, 182/1, 177, 178, 111, 110, 109, 108, 99, 100, 95/13 i 95/14 obręb Tupadły gm. Inowrocław Szczegóły
8 2021-04-14 15:11:28 Zawiadomienie o dysponowaniu projekt decyzji w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wiktora Buczkowskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu śr/c PE Dz63, na terenie działki nr ewid. 59/1 obręb Jacewo gm. Inowrocław Szczegóły
9 2021-04-14 12:23:40 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie i eksploatacja ujęcia wody o zdolności poboru nie mniejszej niż 10 m3/h realizowanego na działce o nr ewid. 67 położonej w miejscowości Marcinkowo.” Szczegóły
10 2021-04-12 10:10:36 ZARZĄDZENIE NR 313/2021 WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Inowrocław oraz jednostkę obsługującą Szczegóły
« 1 2 3 4 334 335 336 »