Wybory samorządowe 2018

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W BYDGOSZCZY I z dnia 25 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskie

obwieszczenie

 


OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W BYDGOSZCZY I z dnia 25 października 2018 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskie

obwieszczenie


PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW -WÓJT


WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW


POSTANOWIENIE NR 217/18
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II
z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

Postanowienie KW II

 


POSTANOWIENI NR 223/18
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II
z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie wygarnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej i odwołania członka obwodowej komisji wyborczej oraz sprostowania omyłek pisarskich w postanowieniu nr 154 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II

Postanowienie KW II – stwierdzenie wyg


POSTANOWIENIE NR 224/18
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II
z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie powołania członka do obwodowej komisji wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie KW II – powołania


INFORMACJA
Obwodowych Komisji Wyborczych
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

Informacje o składzie i godzinach otwarcia lokali


OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W INOWROCŁAWIU z dnia 9 października 2018 r.
o skreśleniu kandydata na radnego i unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Inowrocław zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

obwieszczenie 9.10.2018


Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Inowrocławiu z dnia 3 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Inowrocław zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

obwieszczenie kandydaci na wójta


Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Inowrocławiu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Inowrocław zarządzonych na dzień 21 października 20 L8 r.

obwieszczenie kandydaci do rady


Obwieszczenie

Na podstawie art 435 § 1 w związku z ort 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 -Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz 754,1000 i 1349) Powiatowa Komisja Wyborcza w Inowrocławiu podaję informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego zarządzonych nu dzień 21 października 2018 r.

obwieszczenie kandydaci do rady powiatu


 

Uchwały
Obwodowych Komisji Wyborczej ds.  Ustalenia Wyników od  numeru 1 do 11

w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

uchwały Obwodowych Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników 1-11


 

Uchwały
Obwodowych Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania od  numeru 1 do 11

w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

uchwały Obwodowych Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania 1-11


Zarządzenie 443/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich i innych pomieszczeń będących własnością Gminy Inowrocław na prowadzenie kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi.

zarz443


Zarządzenie 439/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

zarz439


POSTANOWIENIE NR 154/18
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II
z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KW II 154 ino


WYBORY SAMORZĄDOWE

Wójt Gminy Inowrocław
informuje Wyborców, że
od 01.10.2018r. do 15.10.2018r.
w godzinach pracy urzędu 7:30-15:30
na pisemny wniosek udostępniany jest do wglądu spis wyborców
w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław przy ulicy Królowej
Jadwigi 43, parter, pokój nr 1.

informacja


OBWIESZCZENIE
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Inowrocław zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

obwieszczenie 28.09.2018


INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II
z dnia 24 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Inowrocław obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.

informacja


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 21 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Inowrocław podaje do wiadomości
wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

obwieszczenie


UCHWAŁA NR 5/2018
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W INOWROCŁAWIU
z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych

uchwała nr 5

obwieszczenie..


 

INFORMACJA O SKŁADZIE, SIEDZIBIE KOMISJI

I PEŁNIONYCH DYŻURACH

KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Inowrocławiu z siedzibą w Urzędzie Gminy Inowrocław (sala narad) w sprawie podania do wiadomości publicznej składu komisji, terminu i miejsca przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz zgłoszeń kandydatów na wójta w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

24 września 2018r. Gminna Komisja Wyborcza w Inowrocławiu pełni dyżur w godz. 13:00-19:00

pobierz


POSTANOWIENIE NR 133/18

Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

pobierz


Zarządzenie 426/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Inowrocław w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

pobierz 


OBWIESZCZENIE
STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
Na podstawie art 422 w związku z art. 450 i art. 459gl ustawy z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz..754, 1000 i 1349) Starosto Inowrocławski podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Inowrocławiu w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego z 27.08.2018


 

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
Na podstawie art. 422 w związku z art. 459 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz podjętej uchwały Nr LI/803/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 1925 z późn. zm.)w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. podaje się do publicznej wiadomości poniższe informacje:

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27.08.2018


 

obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Inowrocławiu w wyborach do Rady Gminy Inowrocław zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław z 27.08.2018


ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

KALENDARZ WYBORCZY


UCHWAŁA NR XLI/323/2018
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie podziału gminy Inowrocław na okręgi wyborcze

OKRĘGI WYBORCZE


UCHWAŁA NR XLII/339/2018
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie podziału gminy Inowrocław na stałe obwody głosowania.

OBWODY GŁOSOWANIA


KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II
z dnia 3 kwietnia 2018 r.
o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej
oraz o siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II

KOMUNIKAT


Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023

pobierz


 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>