Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019

 

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZADANIA WYBORCZE

W GMINIE INOWROCŁAW

 Urzędnik Wyborczy  – Sebastian Molenda

Urząd Gminy Inowrocław
Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 27 A
tel. 730 945 278
e-mail:  urz-040704-1[at]pkw[dot]gov[dot]pl

Gminny Koordynator Wyborczy – Aurelia Stanek

Urząd Gminy Inowrocław
Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr  27 A
tel.  52/355 58 14  lub   530 347 535
e-mail:  rada[at]gminainowroclaw[dot]eu

 

Stanowisko ds. obywatelskich

Urząd Gminy Inowrocław
Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr  1
tel. 52/ 355 58 25
e-mail:  sekretariat[at]gminainowroclaw[dot]eu

 • prowadzenie i obsługa rejestru wyborców
 • sporządzanie spisów wyborców
 • zaświadczenia o prawie do głosowania
  Stanowisko ds. dowodów osobistych , działalności gospodarczej i koncesji

Urząd Gminy Inowrocław
Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr  1
tel. 52/355 58 27
e-mail: sekretariat[at]gminainowroclaw[dot]eu

 • informacja dla wyborców niepełnosprawnych

głosowanie przez pełnomocnik


 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2019 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.

https://pkw.gov.pl/337_Informacje/1/42528_Obwieszczenie_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r_o_wynikach_wyborow_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej_przeprowadzonych_w_dniu_13_pazdziernika_2019_r

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2019 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.

https://pkw.gov.pl/337_Informacje/1/42524_Obwieszczenie_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r_o_wynikach_wyborow_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_przeprowadzonych_w_dniu_13_pazdziernika_2019_r


Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze

do pobrania

 


 

 

POSTANOWIENIE NR 152/2019
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II
z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie powołania członków obwodowych komisjach wyborczych

Powołanie w skład KW II


 

POSTANOWIENIE NR 151/2019
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II
z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych

Wygaśnięcia – KWII


 

POSTANOWI EN IE NR 149/2019
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II
z dnia 2 października 2019 r.
w sprawie powołania członków obwodowych komisjach wyborczych

Zmiany w składach KW II

 


POSTANOWIENIE NR 148/2019
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II
z dnia 2 października 2019 r.
w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych

 • do pobrania

 • POSTANOWIENIE NR 146/2019
  Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II
  z dnia 30 września 2019 r.
  w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych

 • do pobrania

  Uchwały Nr 1
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1-11

 • uchwały nr 1

  Uchwała Nr 2
  w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji
  Wyborczej Nr 1-11

 • uchwały nr 2

   

  OBWIESZCZENIE
  Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy
  z dnia 16 września 2019 r.
  o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 • obwieszczenie_o_kandydatach_Sejm_okręg_4

  OBWIESZCZENIE
  Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy
  z dnia 16 września 2019 r.
  o zarejestrowanych kandydatach na senatora
  w okręgu wyborczym nr 10 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • obwieszczenie o kandydatach_Senat_okręg 10

  POSTANOWIENIE NR 144/2019
  Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II
  z dnia 23 września 2019 r.
  w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

  do pobrania

   


  POSTANOWIENIE NR 143/2019
  Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II
  z dnia 23 września 2019 r.
  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

  do pobrania


 • Wójt Gminy Inowrocław
  informuje Wyborców,
  że od 23.09.2019r. do 07.10.2019r.
  w godzinach pracy urzędu 7:30-15:30
  na pisemny wniosek udostępniany jest do wglądu spis wyborców
  w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław przy ulicy Królowej
  Jadwigi 43, parter, pokój nr 1.

  pobierz


 • INFORMACJA

  DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

   

  Na podstawie art. 37a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Inowrocław przekazuje do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje związane z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na 13 października 2019 r.:

   

  1. Właściwym dla gminy Inowrocław w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jest okręg wyborczy nr 4, obejmujący obszar części województwa kujawsko-pomorskiego.
  1. Właściwym dla gminy Inowrocław w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest okręg wyborczy nr 10, obejmujący obszar części województwa kujawsko-pomorskiego.
  1. Informacje o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
   siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych znajdują się w obwieszczeniu Wójta Gminy Inowrocław  z dnia 11 września 2019 r., dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Inowrocław pod adresem:

  https://gminowroclaw.rbip.mojregion.info/wpcontent/uploads/sites/166/2019/08/

  1. Wyborca może zostać dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania znajdującym na obszarze gminy Inowrocławia i tam głosować, pod warunkiem:
  • złożenia w terminie do 8 października 2019 r. pisemnego wniosku do Urzędu Gminy Inowrocław przy ul. Królowej Jadwigi 43, pok. 1, nr tel. 52 35 55 874 lub 52 35 55 827 czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530,
  • podania we wniosku następujących danych: nazwisko i imię – imiona, imię ojca, data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania.
  1. Głosowanie w wyborach zostanie przeprowadzone w dniu

  13 października 2019 r.  w  godzinach od 700 do 2100.

  1. Informacje o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 4 są dostępne na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem:

  https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/kandydaci/sejm/4

  1. Informacje o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w okręgu wyborczym nr 10 są dostępne na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem:

  https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/kandydaci/senat/10

  1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) przysługuje obywatelowi polskiemu, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

  Nie mają prawa wybierania osoby: pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu oraz ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

  1. Kodeks wyborczy przewiduje następujące formy głosowania:
  • głosowanie osobiste w lokalu wyborczym;
  • głosowanie przez pełnomocnika (dotyczy wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat);
  • głosowanie korespondencyjne w stałych obwodach głosowania na terenie kraju (dotyczy wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).

  Szczegółowe informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych zawiera informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. (znak ZPOW-501-14/19) dostępna na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem:   https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/informacje/34223

   

  Wójt Gminy Inowrocław

  (-)  Tadeusz Kacprzak


   Informacja

  informuję, że w dniu dzisiejszym o godzinie 7:45 oraz 8:30 odbyły się losowania składów ​ do OKW. Losowania zostały zakończone, w załączeniu protokół z losowań. W dniu dzisiejszym koordynator uzupełni ostateczne składy w WOW oraz wprowadzi terminy pierwszych posiedzeń.
  Harmonogram pierwszych posiedzeń OKW, które odbędą się w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 43, sala posiedzeń (parter).
  Pierwsze posiedzenia odbędą się w dniu 27 września 2019r.
  OKW 1 – 3, godz. 11:00 – 12:30,
  OKW 4 – 6, godz. 12:30 – 14:00,
  OKW 7 – 11, godz. 14:00 – 15:30.
  Pozdrawiam
  Urzędnik Wyborczy
  Gmina Inowrocław
  Sebastian Molenda
 • protokół z losowania składów do OKW


   INFORMACJA
  Urzędnika Wyborczego w Gminie Inowrocław
  z dnia 17 września 2019 r.

  losowanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Inowrocław


   

 • OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Inowrocław
  z dnia 11 września 2019 rokuNa podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Inowrocław podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:obwieszczenie

 • KOMUNIKAT
  OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  W BYDGOSZCZY
  z dnia 27 sierpnia 2019 r.

  Okręgowa Komisja Wyborcza w Bydgoszczy została powołana uchwałą nr 138/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

  komunikat OKW w Bydgoszczy z dn. 27.08.2019 r.


OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych nu dzień 13 października 2019 r.

do pobrania


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.


Zarządzenie 102/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2019 sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Inowrocław w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

zarz102


Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP opublikowane w Dzienniku Ustaw

13 października 2019 r. – na ten dzień Prezydent RP  zarządził wybory do Sejmu RP i do Senatu RP.

pobierz


Link do strony wybory do Sejmu RP i do Senatu RP.

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>