UCHWAŁA NR XXIV/225/2020 RADY GMINY INOWROCŁAW z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2021r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian