Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zgłoszenie pobytu stałego obywateli polskich Ewidencja ludności Szczegóły
Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego Ewidencja ludności Szczegóły
Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemców Ewidencja ludności Szczegóły
Zgłoszenie pobytu czasowego obywateli polskich Ewidencja ludności Szczegóły
Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Ewidencja ludności Szczegóły
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego, zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającej dłużej niż 6 m-cy Ewidencja ludności Szczegóły
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego Ewidencja ludności Szczegóły
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Ewidencja ludności Szczegóły
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Szczegóły
Deklaracja na podatek od środków transportowych Referat finansowo – księgowy Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »