Struktura organizacyjna

Wójt Gminy Inowrocław mgr inż. Tadeusz Kacprzak

ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 10
52 355 58 15
sekretariat[at]gminainowroclaw[dot]eu

Wójt Gminy Inowrocław zaprasza zainteresowanych na spotkania w każdą środę  od  8:00 – 15:30

Zastępca Wójta mgr Marek Karólewski

ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 12
52 355 58 15
sekretariat[at]gminainowroclaw[dot]eu

Główny specjalista

ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 12
52 355 58 15
sekretariat[at]gminainowroclaw[dot]eu

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

Kierownik Referatu
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 17
52 355 58 30
inwestycje[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. zamówień publicznych
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 17
52 355 58 29
zamowienia[dot]publiczne[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds.  dróg i komunikacji
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 17
52 355 58 26
drogi[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 17
52 355 58 10
integracja_ue[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. remontów i gospodarki mieniem komunalnym
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 17
52 355 58 31
oferty[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. koordynowania robót publicznych i obsługi OSP
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 17
52 355 58 21
sekretariat[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. obsługi technicznej
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 17
sekretariat[at]gminainowroclaw[dot]eu


Referat zagospodarowania przestrzennego, gruntów i rolnictwa.

Kierownik Referatu
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 15
52 355 58 17
rolnictwo@gminainowroclaw.eu

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego
ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
pokój nr 22
52 355 58 19
zagospodarowanie[dot]przestrzenne[at]gminainowroclaw[dot]eu
http://www.inowroclaw.rios.pl

Stanowisko ds.  planowania i zagospodarowania przestrzennego
ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
pokój nr 22
52 355 58 67
planowanie[dot]przestrzenne[at]gminainowroclaw[dot]eu
http://www.inowroclaw.rios.pl

Stanowisko ds. gospodarki gruntami
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 15
52 355 58 16
gospodarka[dot]gruntami[at]gminainowroclaw[dot]eu


Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 24
52 355 58 18
osiop[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. ochrony środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 19
52 355 58 13
przyroda[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds.  gospodarki odpadami
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 21
52 355 58 44
odpady[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. kontroli w zakresie gospodarki odpadami
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 19
52 355 58 43
kontrola[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. księgowania należności
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 19
52 355 58 49
oplaty[dot]lokalne[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. egzekucji należności
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 19
52 355 58 47
egzekucja[dot]naleznosci[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 21
52 355 58 69
decyzje[dot]srodowiskowe[at]gminainowroclaw[dot]eu


Skarbnik Gminy mgr Aldona Sulinowska
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 7
52 355 58 33
ksiegowa[at]gminainowroclaw[dot]eu

Referat finansowo – księgowy

Kierownik Referatu
ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
piętro I, pokój nr 8
52 355 58 36
dochody[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń
ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
piętro I, pokój nr 8
52 355 58 35
platnik[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – wydatki
ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
piętro I, pokój nr 8
52 355 58 37
sekretariat[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. inwestycji i środków trwałych
ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
piętro I, pokój nr 8
52 355 58 38
sekretariat[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds.wymiaru podatków – osoby fizyczne i ulg.

ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
piętro I, pokój nr 9
52 355 58 40
sekretariat[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds.wymiaru podatków od osób prawnych i wniosków

ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
piętro I, pokój nr 9
52 355 58 39
sekretariat[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. podatków i VAT
ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
piętro I, pokój nr 9
52 355 58 39
vat[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. księgowania podatków lokalnych i windykacji podatków
ul.Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
piętro I, pokój nr 9
52 355 58 34
podatki[dot]ksiegowosc[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. kasy i środków transportu
ul.Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
piętro I, pokój nr 9
52 355 58 41
sekretariat[at]gminainowroclaw[dot]eu


Sekretarz Gminy  mgr Grażyna Zaręba
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 13
52 355 58 22
sekretarz[at]gminainowroclaw[dot]eu

Referat Promocji i Kultury

Kierownik Referatu
Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie
Łojewo 21
88-100 Inowrocław
52 351 05 75
promocja[at]gminainowroclaw[dot]eu
http://www.centrumdziedzictwakujaw.pl/

Stanowisko ds. promocji
Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie
Łojewo 21
88-100 Inowrocław
52 351 05 75
promocja[at]gminainowroclaw[dot]eu
http://www.centrumdziedzictwakujaw.pl/


Stanowisko ds. kultury
Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie
Łojewo 21
88-100 Inowrocław
52 351 05 75
promocja[at]gminainowroclaw[dot]eu
http://www.centrumdziedzictwakujaw.pl/

Stanowisko ds. turystyki
Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie
Łojewo 21
88-100 Inowrocław
52 351 05 75
promocja[at]gminainowroclaw[dot]eu
http://www.centrumdziedzictwakujaw.pl/

Stanowisko ds. animacji kultury i współpracy
Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie
Łojewo 21
88-100 Inowrocław
52 351 05 75
promocja[at]gminainowroclaw[dot]eu
http://www.centrumdziedzictwakujaw.pl/


Referat Spraw Społecznych

Kierownik Referatu
ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
pokój nr 6a
52 355 58 28
sprawy[dot]spoleczne[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. sportu, kultury, zdrowia
ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
pokój nr 6a
52 355 58 28
sprawy[dot]spoleczne[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
pokój nr 6a
52 355 58 28
sprawy[dot]spoleczne[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. ekonomii społecznej
ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
pokój nr 6a
52 355 58 28
sprawy[dot]spoleczne[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. obsługi interesantów
ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
parter, pokój nr 6
(52) 3 555 810;
sekretariat[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. obsługi interesantów
ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
parter, pokój nr 1
(52) 3 555 848;
soltysi[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. gospodarczych urzędu
ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
parter, pokój nr 6
52 355 58 24
bok[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko  ds. obsługi rady
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
piętro III , pokój nr 27a
52 355 58 14
rada[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Wójta
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
piętro I, pokój nr 11
52 355 58 15
(52) 354 04 90
sekretariat[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. administracji sieci informatycznej i stron internetowych, BIP
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
piętro II, pokój nr 23
52 355 58 42
admin[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. prowadzenia ewidencji ludności
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 1
52 355 58 25
ewidencja[dot]ludnosci[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. dowodów osobistych, działalności gospodarczej
i koncesji


ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 4
52 355 58 27
dowody[dot]osobiste[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds.pracowniczych, kadr i robót publicznych
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 14
52 355 58 20
kadry[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. obsługi archiwum
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 28
52 355 58 64
sekretariat[at]gminainowroclaw[dot]eu

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pełnomocnik Wójta ds. wyborów.
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 3
52 355 58 45
usc[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw wojskowych, kancelarii tajnej i spraw dotyczących ustawy prawo wodne.
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 17
52 3555 821
obrona[dot]cywilna[at]gminainowroclaw[dot]eu

Audytor wewnętrzny
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 20
52 355 58 46
audyt[at]gminainowroclaw[dot]eu

Stanowisko ds. audytu
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław
pokój nr 20
52 355 58 66
audytor[at]gminainowroclaw[dot]eu

Biuro Prawne Koordynator Biura
ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
pokój nr 13
52 355 58 23
sekretariat[at]gminainowroclaw[dot]eu

Radca prawny
ul. Królowej Jadwigi 43
88 – 100 Inowrocław
pokój nr 13
52 355 58 23
sekretariat[at]gminainowroclaw[dot]eu

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>