Miejsce zagospodarowania odpadów

Wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Inowrocław zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) Wójt Gminy Inowrocław udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne
z terenu Gminy Inowrocław zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ul. Bagienna 77, 88-10 Inowrocław dla regionu 4 – południowego wskazana w załączniku do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>