Komisje Rady

 


KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1) Krystyna Wysocka, – Przewodnicząca Komisji
2) Izabela Osińska,
3) Irena Trybuła,
4) Wioletta Paczkowska,
5) Grzegorz Laskowski.

Przedmiotem działania komisji należą w szczególności sprawy:
1) rolnictwa,
2) leśnictwa,
3) melioracji,
4) ochrony środowiska,
5) porządku i bezpieczeństwa publicznego.


KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY

1) Hanna Adamiak, – Przewodnicząca Komisji
2) Irena Trybuła,
3) Krzysztof Kołtuński,
4) Izabela Osińska,
5) Alina Koska,
6) Krystyna Wysocka,
7) Wioletta Paczkowska.

Przedmiotem działania komisji należą w szczególności sprawy:
1) opiniowania budżetu,
2) programów gospodarczych i inwestycyjnych,
3) planu zagospodarowania przestrzennego,
4) majątkowe i własnościowe.


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, OCHRONY ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I SPORTU

1) Krzysztof Pater, – Przewodniczący Komisji
2) Krzysztof Kazior,
3) Krzysztof Kołtuński,
4) Anna Witkowska,
5) Barbara Pułaczewska,

Przedmiotem działania komisji należą w szczególności sprawy:
1) oświaty (szkoły i przedszkola),
2) kultury, biblioteki i sportu,
3) ochrony zdrowia,
4) pomocy społecznej i spraw społecznych.

 


Komisja Rewizyjna

1) Beata Gernat,
2) Alina Kośka, – Przewodnicząca Komisji
3) Krzysztof Pokrant,
4) Krzysztof Kazior,
5) Anna Witkowska.

Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
oraz § 66 Statutu Gminy Inowrocław w celu sprawowania funkcji kontrolnych wobec Wójta, jako organu wykonawczego, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy Rada Gminy powołuje Komisję Rewizyjną.


      Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

1) Krzysztof Pokrant, – Przewodniczący Komisji
2) Hanna Adamiak,
3) Krzysztof Pater,
4) Augustyn Korona,
5) Barbara Pułaczewska.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym oraz §80 ust. 1 Statutu Gminy Inowrocław rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu w celu powołuje komisje skarg, wniosków i petycji.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>