Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy Inowrocław (kadencja 2018-2023)

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Wójta.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław, który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi Gminy Inowrocław.

 

IMIĘ I NAZWISKO RADNEGO

DOTYCZY

INTERPELACJA LUB ZAPYTANIE

DATA OTRZYMANIA PRZEZ WÓJTA GMINY  INOWROCŁAW

TREŚĆ INTERPELACJI LUB ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ LUB ZAPYTANIE

Grzegorz
Laskowski
Przedstawienia podstawy prawnej do oświadczenia o zachowaniu w poufności. INTERPELACJA 02.01.2018 r.

PDF

 PDF
Augustyn Korona zebrania sołeckie INTERPELACJA 19.02.2019 r. PDF  PDF
 Krystyna Wysocka Doświetlenia przejść dla pieszych na terenie sołectwa Jacewo  oraz zaplanowania i wprowadzenia przed zrealizowaniem inwestycji oświetlenia miejsc niebezpiecznych w zakresie przekraczania jezdni dróg podporządkowanych przy drodze powiatowej  (Jacewo ul. Kwiatowa).  INTERPELACJA  11.10.2019 r.  PDF PDFPDF
Augustyn Korona wysypisk odpadów nieznanego pochodzenia INTERPELACJA 15.05.2020 r. PDF PDF
Augustyn Korona Dokumentacji na zadania inwestycyjne na terenie Gminy INTERPELACJA 02.12.2020 r. PDF  PDF
Grzegorz Laskowski Dotyczy kosztów administracji Urzędu Gminy Inowrocław INTERPELACJA 27.01.2021 r. PDF  PDF
Augustyn Korona Strategii Rozwoju Gminy Inowrocław na lata 2013-2020 INTERPELACJA 23.02.2021 r. PDF  S.0761.8.2021-PDF
Alina
Kośka
Naprawy uszkodzonych wlotów przepustu pod drogą powiatową nr 2509C Jaksice – Pławin INTERPELACJA 22.02.2021 r. OR.0003.3.2021 RI.II.7234.17.3.2021
Alina
Kośka
Remontu drogi powiatowej nr 2509C Jaksice – Pławin INTERPELACJA 22.02.2021 r. OR.0003.4.2021 RI.II.7234.17.3.2021
Izabela Osińska Udrożnienia istniejącego odwodnienia na drodze powiatowej INTERPELACJA 22.02.2021 r. OR.0003.5.2021 RI.II.7234.17.2.2021

 

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>