Inowrocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Gmina Inowrocław informuje o publikacji postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Inowrocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Postępowanie zostaje opublikowane oraz prowadzone za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl pod bezpośrednim adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/347793

    • Nr przetargu RI.I.271.6.2020

Informacje

Rejestr zmian