Zarządzenia Wójta Gminy Inowrocław 2019 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.01.2020 Zarządzenie 143/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2019-2026. Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Zarządzenie 142/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 grudnia 2019r. zmieniające uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Zarządzenie 141/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Zarządzenie 140/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 24.12.2019 Zarządzenie 139/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 grudnia 2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Zarządzenie 138/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 grudnia 2019 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy, stanu zapasów materiałów oraz środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony w Urzędzie Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Zarządzenie 137/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 grudnia 2019 w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania z tabletów przez radnych Rady Gminy Inowrocław.” Szczegóły
Artykuł 16.12.2019 Zarządzenie 136/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 grudnia 2019 zmieniające zarządzenie w sprawie norm zużycia paliw do pojazdów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu silnikowego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Zarządzenie 135/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 grudnia 2019 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonania działań w zakresie ewakuacji Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Zarządzenie 134/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 grudnia 2019 zmieniające uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019 Szczegóły