Zarządzenia Wójta Gminy Inowrocław 2016 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.06.2018 Zarządzenie 419/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2014 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za III kwartał 2014 r. Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Zarządzenie 238/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Zarządzenie 237/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2016 – 2020. Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Zarządzenie 236/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2016 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Zarządzenie 235/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Zarządzenie 234/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 grudnia 2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2016 na stanowisko podinspektora ds. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i nr 3/2016 na stanowisko podinspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Zarządzenie 233/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 grudnia 2016 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy, stanu zapasów materiałów oraz środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony w Urzędzie Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Zarządzenie 232/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 grudnia 2016 zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Zarządzenie 231/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 8 grudnia 2016 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Zarządzenie 230/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 listopada 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016 Szczegóły