Zarządzenia Wójta Gminy Inowrocław 2015 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.05.2018 Zarządzenie 135/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 grudnia 2015 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Zarządzenie 134/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 grudnia 2015 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Zarządzenie 133/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015 – 2020. Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Zarządzenie 132/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2015 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015. Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Zarządzenie 131/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia i koordynacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Inowrocław na lata 2016-2022. Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Zarządzenie 130/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i stanu zapasów materiałów w Urzędzie Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Zarządzenie 129/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 grudnia 2015 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015. Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Zarządzenie 127/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 listopada 2015 w sprawie określenia stawek za udostępnienie pomieszczeń świetlic wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiących własność Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Zarządzenie 126/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 listopada 2015 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Zarządzenie 125/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 listopada 2015 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015. Szczegóły