Zarządzenia Wójta Gminy Inowrocław 2014 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.06.2018 Zarządzenie 9/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2014 – 2020. Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Zarządzenie 8/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2014 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014. Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Zarządzenie 7/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Zarządzenie 6/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 grudnia 2014 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu. Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Zarządzenie 5/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 grudnia 2014 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Inowrocław, Kodeksu etyki audytora wewnętrznego, stanowiących podstawę do funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Inowrocław oraz gminnych jednostkach organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Zarządzenie 4/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 grudnia 2014 w sprawie przyjęcia „Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego” przeprowadzanego w Urzędzie Gminy Inowrocławia Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Zarządzenie 3/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 grudnia 2014 w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Zarządzenie 2/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 grudnia 2014 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014. Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Zarządzenie 1/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 listopada 2014 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław rok 2014. Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Zarządzenie 427/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 listopada 2014 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Inowrocław. Szczegóły