Zarządzenia Wójta Gminy Inowrocław 2018 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.01.2019 Zarządzenie 20/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018 – 2025. Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zarządzenie 19/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Zarządzenie 18/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Szczegóły
Artykuł 24.12.2018 Zarządzenie 17/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Zarządzenie 16/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru nr 8/2018 na stanowisko podinspektora ds. turystyki Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Zarządzenie 15/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji naboru nr 7/2018 na stanowisko Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia podinspektora ds. obywatelskich Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Zarządzenie 14/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru nr 6/2018 na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków od osób prawnych i wniosków Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Zarządzenie 13/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru nr 5/2018 na stanowisko podinspektora ds. księgowania należności Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Zarządzenie 12/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Zarządzenie 11/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające załącznik do Zarządzenia nr 5/2018 Wójta Gminy Inowrocław w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Szczegóły