Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2017 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.02.2018 Uchwała NR XXXIX/314/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2018 – 2022. Szczegóły
Artykuł 03.01.2018 Uchwała NR XXXIX/313/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018, Szczegóły
Artykuł 03.01.2018 Uchwała NR XXXIX/312/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2017 – 2021. Szczegóły
Artykuł 03.01.2018 Uchwała NR XXXIX/311/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017, Szczegóły
Artykuł 03.01.2018 Uchwała NR XXXIX/310/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Góra, Łojewo, Sikorowo, Tupadły, Kruszą Zamkowa i Kruszą Podlotowa w gminie Inowrocław, Szczegóły
Artykuł 02.01.2018 Uchwała NR XXXIX/309/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Miechowice. Szczegóły
Artykuł 02.01.2018 Uchwała NR XXXIX/308/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Inowrocław nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko. Szczegóły
Artykuł 02.01.2018 Uchwała NR XXXIX/307/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej. Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Uchwała NR XXXVIII/306/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2017 – 2021. Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Uchwała NR XXXVIII/305/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017. Szczegóły