Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2019 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.01.2020 Uchwała NR XIII/127/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2020 – 2028. Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Uchwała NR XIII/126/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2020. Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Uchwała NR XIII/125/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław fata 2019-2026. Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Uchwała NR XIII/124/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Uchwała NR XIII/123/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław na lata 2019 – 2023. Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Uchwała NR XIII/122/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019r. zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Uchwała NR XIII/121/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Miechowice. Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Uchwała NR XIII/120/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Uchwała NR XIII/119/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej. Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Uchwała NR XIII/118/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Inowrocław na rok 2020. Szczegóły