Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2016 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR VI/33/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Łojewo. Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR XXII/202/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Inowrocław na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR XXII/201/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej. Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR XXII/200/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław na 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR XXII/199/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR XXII/198/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior WIGOR” w Żalinowie. Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR XXII/197/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na łata 2017-2022. Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR XXII/196/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2016 – 2020. Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR XXII/195/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016. Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Uchwała NR XXII/194/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy Inowrocław oraz określenia szczegółowego zakresu ich działalności. Szczegóły