Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2015 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.05.2018 Zarządzenie 128/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 listopada 2015 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XIII/99/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Słońsko, Olszewice, Marcinkowo, Turzany, Komaszyce, Dzień nice, Trzaski, Jaronty, Dulsk, Góra i Łąkocin w gminie Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XIII/98/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XIII/97/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2016 – 2020. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XIII/96/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XIII/95/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Inowrocław na rok 2016. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XIII/94/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XIII/93/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław na 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XIII/92/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Inowrocław na lata 2016 – 2021 Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała NR XIII/91/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Inowrocław oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Szczegóły