Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2014 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.05.2018 Uchwała NR III/13/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015 – 2020 Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Uchwała NR III/12/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwaleniu budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015. Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Uchwała NR III/11/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Uchwała NR III/10/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014. Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Uchwała NR III/9/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwalę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty. Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Uchwała NR III/8/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Uchwała NR II/7/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Uchwała NR II/6/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Uchwała NR II/5/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Uchwała NR II/4/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy Inowrocław oraz określenia szczegółowego zakresu ich działalności. Szczegóły