Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2013 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXXII/288/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXXII/287/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014. Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXXII/286/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2013 – 2020. Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXXII/285/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2013. Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXXII/284/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXXII/283/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXXII/282/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności budynku mieszkalnego w miejscowości Łąkocin. Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXXII/281/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r. sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych położonych miejscowości Jaksiczki. Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXXII/280/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Inowrocław na 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Uchwała NR XXXII/279/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław na 2014 rok. Szczegóły