Uchwały Rady Gminy Inowrocław 2012 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.05.2018 Zarządzenie 103/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2015 w sprawie powołania w gminie Inowrocław koordynatora gminnego odpowiedzialnego za wykonanie zadań związanych z obsługą informatyczną w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXIII/190/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2013-2020 Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXIII/189/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXIII/188/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXIII/187/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXIII/186/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2012-2020 Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXIII/185/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2012. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXIII/184/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie podziału gminy Inowrocław na stałe obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXIII/183/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Inowrocław do Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto” Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Uchwała NR XXIII/182/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa Szczegóły