powyżej kwoty 30.000 euro

Typ Data Tytuł
Przetargi 27.11.2017 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz przejazdów dodatkowych na rzecz Gminy Inowrocław w roku 2018 Szczegóły
Przetargi 16.11.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – ETAP I – III postępowanie Szczegóły
Przetargi 17.10.2017 Opracowanie koncepcji oraz kompletnych dokumentacji projektowo kosztorysowych dla zadań związanych z zagospodarowaniem terenu oraz budową nowych obiektów na terenie gminy Inowrocław – III postępowanie Szczegóły
Przetargi 12.10.2017 Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stacje dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w miejscowości Jaksice na terenie gminy Inowrocław Szczegóły
Przetargi 11.10.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – ETAP I – II postępowanie Szczegóły
Przetargi 02.10.2017 Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Inowrocław – II etap Szczegóły
Przetargi 25.09.2017 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno Szczegóły
Przetargi 21.09.2017 Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 173/2 w miejscowości Oporówek gmina Inowrocław Szczegóły
Przetargi 21.09.2017 Wykonanie ciągu pieszego w pasie drogi gminnej nr 150511C w miejscowości Orłowo wraz z utwardzeniem dróg wewnętrznych Szczegóły
Przetargi 18.09.2017 Budowa drogi gminnej w m. Dulsk – etap I Szczegóły