powyżej kwoty 30.000 euro 2019

Typ Data Tytuł
Przetargi 27.11.2019 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (komunikacji gminnej) na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Zamawiającego na rzecz Gminy Inowrocław w okresie do dnia 31.12.2020 roku Szczegóły
Przetargi 25.09.2019 Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 140/1 i 18/1 w m. Sikorowo, gmina Inowrocław na odcinku od km 0+300,00 do km 0+685,98 oraz od km 0+694,97 do km 0+857,71 Szczegóły
Przetargi 25.09.2019 Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaksicach o część garażową Szczegóły
Przetargi 01.08.2019 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz dowozów uczniów do szkół na rzecz Gminy Inowrocław Szczegóły
Przetargi 25.07.2019 Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Gminnej Spółki Wodnej w Inowrocławiu Szczegóły
Przetargi 25.07.2019 Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów będących w administrowaniu gminy Inowrocław w sezonie 2019-2020 Szczegóły
Przetargi 18.07.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot I etap Szczegóły
Przetargi 18.07.2019 Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 56/03 w m. Dulsk (750m) Szczegóły
Przetargi 16.07.2019 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jaksice Szczegóły
Przetargi 09.05.2019 Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Szczegóły