poniżej kwoty 30.000 euro

Typ Data Tytuł
Przetargi 08.12.2017 Projekt i wykonanie dwóch tablic informacyjnych w promocji projektu RPO Szczegóły
Przetargi 30.11.2017 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Górze w ramach projektu „Naukowy Zawrót Głowy” Szczegóły
Przetargi 21.11.2017 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz dedykowanego urządzenia umożliwiającego ładowanie mobilnego sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Górze w ramach projektu „Naukowy Zawrót Głowy” Szczegóły
Przetargi 21.11.2017 Zakup i dostawa sprzętu TIK do pracowni szkolnych tj. programowalnych robotów edukacyjnych, drukarki 3D z materiałami eksploatacyjnymi i systemów do zbierania i analizowania odpowiedzi dla Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Górze, Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku w ramach projektu „Naukowy Zawrót Głowy” Szczegóły
Przetargi 21.11.2017 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć matematyczno-przyrodniczych, zajęć z języków obcych i zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Górze, Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku w ramach projektu „Naukowy Zawrót Głowy” Szczegóły
Przetargi 25.10.2017 Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników oraz przystanków autobusowych na terenie gminy Inowrocław w sezonie 2017/2018 Szczegóły
Przetargi 05.07.2017 Utwardzenie placu na terenie dz. nr 33/2 obręb Turzany – gmina Inowrocław – etap I Szczegóły