Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.04.2021 Zawiadomienie o dysponowaniu projektem decyzji w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Widucha w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej w/c do Zakładu Produkcyjnego CIECH Soda Polska S.A. w Inowrocławiu, na terenie działek nr ewid. 202, 201/2, 201/1, 200, 195/2, 195/3, 195/1, 194, 191, 190, 188, 185, 183, 182/2, 182/1, 177, 178, 111, 110, 109, 108, 99, 100, 95/13 i 95/14 obręb Tupadły gm. Inowrocław Szczegóły
Artykuł 14.04.2021 Zawiadomienie o dysponowaniu projekt decyzji w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wiktora Buczkowskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu śr/c PE Dz63, na terenie działki nr ewid. 59/1 obręb Jacewo gm. Inowrocław Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika Inwestora – Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamknietych, polegającej na budowie rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS „Solino” S.A. oraz projektów modernizacji istniejących rurociągów, na nieruchomościach położonych w gminie Inowrocław i oznaczonych jako działki 83/4, 83/6 obręb Łojewo, 101 obręb Tupadły. Szczegóły
Artykuł 11.03.2021 Zawiadomienie o dysponowaniu projektem decyzji dla zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny (pokoje dla pracowników sezonowych) w ramach zabudowy zagrodowej, na terenie części działki nr 206/18 obręb Cieślin gm. Inowrocław Szczegóły
Artykuł 08.03.2021 Komunikat dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wiktora Buczkowskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie działki nr 59/1 obr. Jacewo gm. Inowrocław, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu śr/c PE Dz63 Szczegóły
Artykuł 08.03.2021 Komunikat dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Widuch w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym na terenie części działek nr 202, 201/2, 201/1, 200, 195/2, 195/3, 195/1, 194, 191, 190, 188, 185, 183, 182/2, 182/1, 177, 178, 111, 110, 109, 108, 99, 100, 95/13 i 95/14 (działki nr 95/13 i 95/14 powstałe z podziału działki nr 95/10 wskazanej we wniosku) obr. Tupadły gm. Inowrocław, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej w/c do Zakładu Produkcyjnego CIECH Soda Polska S.A. w Inowrocławiu Szczegóły
Artykuł 16.02.2021 Komunikat dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek WINDENERG Sp. z o.o. MAR 5 Sp.k. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym na terenie działek nr 43/10, 43/14, 43/15 i 47 obr. Krusza Zamkowa gm. Inowrocław, działki nr 42 obr. Tupadły gm. Inowrocław, działki nr 14 obr. Krusza Duchowna gm. Inowrocław, powiat inowrocławski oraz działek nr 77, 56 i 38 obr. Niemojewko gm. Strzelno, powiat mogileński, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej wysokiego napięcia (WN-110kV) i linii telekomunikacyjnej Szczegóły
Artykuł 14.01.2021 Komunikat dot. wydania w dniu 12 stycznia 2021 r. decyzji znak: ZP.6733.13.2020, na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Chęś, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej PVC 90mm w miejscowości Marcinkowo, na terenie działek nr 96/20, 98/13 obręb Marcinkowo, gm. Inowrocław Szczegóły
Artykuł 08.12.2020 Zawiadomienie o dysponowaniu projektem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej PVC 90mm w miejscowości Marcinkowo, na terenie działek nr 96/20, 98/13 obręb Marcinkowo, gm. Inowrocław Szczegóły
Artykuł 02.12.2020 Komunikat dot. wydania w dniu 30 listopada 2020 r. decyzji znak: ZP.6733.10.2020, na wniosek Pan Tomasza Rolirada, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Magdalenę Pietrzak-Fedde, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 284/13 obręb Sikorowo, gm. Inowrocław. Szczegóły