Ochrona Środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.06.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymanie psa/rasy uznawanej na agresywną Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Deklaracje dot. gospodarki odpadami Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 wniosek na zadrzewienia Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 ZGŁOSZENIE SZKODY ŁOWIECKIEJ Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY INOWROCŁAW ZA 2017 ROK Szczegóły
Artykuł 08.01.2018 ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 WNIOSEK O wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.07.2017 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Szczegóły