Gospodarka Przestrzenna

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.09.2017 Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.02.2017 Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 13.02.2017 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/-ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 13.02.2017 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 13.02.2017 Wniosek o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Szczegóły