Gospodarka Gruntami

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.01.2021 Ogłoszenie o III przetargach ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Ogłoszenie o przetargach na zbycie działek oz. nr 33/64, 33/65, 33/66, 33/67 położonych w miejscowości Łąkocin Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną numerem działki 218 o pow. 0,1300 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00036794/7. Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość rolną położoną w miejscowości Oporówek oznaczoną numerem działki 182 o pow. 0,0300 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00075131/7 Szczegóły
Artykuł 10.08.2017 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Góra oznaczoną numerem działki 86 o pow. 0,2500 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00079408/8. Szczegóły