GOPS Przetargi

Typ Data Tytuł
Przetargi 12.11.2020 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu Szczegóły
Artykuł 29.10.2020 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2020 Szczegóły
Przetargi 03.07.2020 • zapytanie ofertowe „Świadczenie usług opiekuńczych – opieka wytchnieniowa dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu” Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Przedmiot zamówienia: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu” Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty 30000 Euro na: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 15 uczestników projektu „Czas na zmianę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Przetargi 23.10.2019 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2019r. Szczegóły
Przetargi 09.11.2017 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu Szczegóły
Przetargi 09.11.2017 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły