Formularze sprawozdań

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.03.2021 ZARZĄDZENIE NR 304/2021 WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Szczegóły
Artykuł 08.03.2021 ZARZĄDZENIE NR 303/2021 WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Artykuł 08.03.2021 ZARZĄDZENIE NR 302/2021 WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania Szczegóły
Artykuł 08.03.2021 ZARZĄDZENIE NR 301/2021 WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 08.03.2021 ZARZĄDZENIE NR 300/2021 WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 08.03.2021 ZARZĄDZENIE NR 299/2021 WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia Szczegóły
Artykuł 05.03.2021 ZARZĄDZENIE NR 298/2021 WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 17.02.2021 ZARZĄDZENIE NR 293/2021 WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Gminy Inowrocław w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 04.02.2021 ZARZĄDZENIE NR 291/2021 WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert Nr 8/2021 na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 04.02.2021 ZARZĄDZENIE NR 290/2021 WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru umowy o dotację na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2021 roku oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania Szczegóły