Ewidencja Ludności

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 06.02.2018 Zgłoszenie pobytu stałego obywateli polskich Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2018 Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2018 Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2018 Zgłoszenie pobytu czasowego obywateli polskich Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2018 Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2018 Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego, zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającej dłużej niż 6 m-cy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2018 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2018 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Szczegóły