Decyzje Środowiskowe 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.12.2019 Obwieszczenie z dnia 31 grudnia 2019 roku znak sprawy: GOŚ.DŚ.6220.24.26.2019 Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, iż organ odwoławczy decyzją z dnia 16 grudnia 2019 r. nr SKO-4220/53/19 uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Szczegóły
Artykuł 27.12.2019 GOŚ.DŚ.6220.33.13.2019 z 27 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 73/2 obręb Batkowo Gmina Inowrocław ”. Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 17 grudnia 2019 r. znak sprawy:GOŚ.DŚ.6220.26.25.2019 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Łąkocin składającej się z dwóch zespołów instalacji o mocy do 1 MW każda na działce o nr 122, obręb Łąkocin, gmina Inowrocław, województwo kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 16 grudnia 2019 r. znak sprawy: GOŚ.DŚ.6220.40.3.2019 podaję do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie studni głębinowej na dz. 204/2 w miejscowości Łojewo, obręb Łojewo 0024, Gmina Inowrocław, pow. inowrocławski”. Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia , że na wniosek Pana Mariusza Polewskiego; wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie studni głębinowej na dz. 204/2 w miejscowości Łojewo, obręb Łojewo 0024, Gmina Inowrocław, pow. inowrocławski ”. Szczegóły
Artykuł 16.12.2019 Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia, iż 16 grudnia 2019 r. wydane zostało postanowienie Wójta Gminy Inowrocław znak:GOŚ.DŚ.6220.26.22.2019 podejmujące z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej PV Łąkocin składającej się z dwóch zespołów instalacji o mocy do 1 MW każda na działce o nr 122, obręb Łąkocin, gmina Inowrocław, województwo kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 GOŚ.DŚ.6220.22.18.2019 Wójt Gminy informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na: ” Budowie hali produkcyjnej do produkcji zniczy na działce nr ewid.302/8 w miejscowości Jaksice, gmina Inowrocław”. Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 GOŚ.DŚ.6220.36.2.2019 zawiadomienie z dnia 05 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 3 x do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 169/13 ,169/14 ,171/1 ,177/7 obręb Batkowo Gmina Inowrocław ” Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 05 grudnia 2019 r. znak sprawy: GOŚ.DŚ.6220.36.3.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 3 x do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 169/13, 169/14, 171/1, 177/7 obręb Batkowo Gmina Inowrocław.” Szczegóły
Artykuł 28.11.2019 GOŚ.DŚ.6220.23.22.2019 informacja Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na działce nr ewid. 212/2 w miejscowości Batkowo, gmina Inowrocław” Szczegóły