Zarządzenia Wójta Gminy Inowrocław 2017 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.05.2018 Zarządzenie 169/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 kwietnia 2016 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Zarządzenie 352/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2017 – 2021. Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Zarządzenie 351/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2017r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Zarządzenie 350/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Zarządzenie 349/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Zarządzenie 348/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Zarządzenie 347/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego do odbycia podróży służbowej Szczegóły
Artykuł 22.12.2017 Zarządzenie 346/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 Zarządzenie 345/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy, stanu zapasów materiałów oraz środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony w Urzędzie Gminy Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 Zarządzenie 344/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 grudnia 2017r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017 Szczegóły