Zarządzenie 350/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian