Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-12-11 12:11:12 Planowane polowanie dewizowe. Szczegóły
2 2019-12-09 11:33:53 GOŚ.DŚ.6220.22.18.2019 Wójt Gminy informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na: " Budowie hali produkcyjnej do produkcji zniczy na działce nr ewid.302/8 w miejscowości Jaksice, gmina Inowrocław”. Szczegóły
3 2019-12-09 08:07:48 Zarządzenie 133/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 grudnia 2019 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Szczegóły
4 2019-12-06 11:21:24 wykaz Szczegóły
5 2019-12-06 11:19:49 wykaz Szczegóły
6 2019-12-06 11:15:47 wykaz Szczegóły
7 2019-12-06 10:17:04 Zakup i dostawa lodówko-zamrażarki jako pomocy dydaktycznej do zajęć przyrodniczych, dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie w ramach projektu „Naukowa przygoda” Szczegóły
8 2019-12-05 14:23:58 GOŚ.DŚ.6220.36.2.2019 zawiadomienie z dnia 05 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 3 x do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 169/13 ,169/14 ,171/1 ,177/7 obręb Batkowo Gmina Inowrocław ” Szczegóły
9 2019-12-05 14:22:44 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 05 grudnia 2019 r. znak sprawy: GOŚ.DŚ.6220.36.3.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 3 x do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 169/13, 169/14, 171/1, 177/7 obręb Batkowo Gmina Inowrocław.” Szczegóły
10 2019-12-04 10:41:39 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.5.421.57.2019.EF Szczegóły
« 1 2 3 4 252 253 254 »