Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-12-10 12:45:30 Zarządzenie 7/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Inowrocław Szczegóły
2 2018-12-10 12:42:20 Zarządzenie 6/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) na terenie Gminy Inowrocław. Szczegóły
3 2018-12-10 11:18:39 komunikat o wszczęciu postępowania administracyjnego wniosek Pan Sławomira Hanczewskiego inspektora ds. remontów i gospodarki mieniem komunalnym Urzędu Gminy Inowrocław działającego na rzecz Gminy Inowrocław ,w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Orłowo oraz w części miejscowości Gnojno i Kłopot gm. Inowrocław Szczegóły
4 2018-12-07 13:48:33 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Inowrocław naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. wymiaru podatków od osób prawnych i wniosków w Referacie Finansowo-Księgowym Szczegóły
5 2018-12-07 13:39:15 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Inowrocław naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowania należności w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Szczegóły
6 2018-12-07 13:35:35 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Inowrocław naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. turystyki w Referacie Promocji i Kultury Szczegóły
7 2018-12-07 13:32:03 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Inowrocław naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich Szczegóły
8 2018-12-06 15:10:27 Zarządzenie 5/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Szczegóły
9 2018-12-06 15:06:23 Zarządzenie 4/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Inowrocław Szczegóły
10 2018-12-06 14:57:17 zawiadomienie Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 grudnia 2018r., DŚ.6220.36.2018 Szczegóły
« 1 2 3 4 193 194 195 »