Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-08-16 12:57:08 Zarządzenie 103/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2019 sprawie powołania Zespołu ds. organizacyjno-technicznego przygotowania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
2 2019-08-16 12:54:12 Zarządzenie 102/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2019 sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Inowrocław w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
3 2019-08-14 15:16:02 Zarządzenie 101/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 sierpnia 2019 r. sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław Szczegóły
4 2019-08-13 13:08:26 Informacja o wydanej decyzji Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 sierpnia 2019r., znak: DŚ.6220.36.2018 dot. postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych na terenie działki o numerze ewidencyjnym 100/2 zlokalizowanej w Kłopocie, gmina Inowrocław Szczegóły
5 2019-08-12 14:41:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Góra, gmina Inowrocław Szczegóły
6 2019-08-12 14:40:05 Obwieszczenie - Wójta Gminy Inowrocław o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Łojewo, gmina Inowrocław Szczegóły
7 2019-08-09 12:24:30 Zarządzenie 100/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Szczegóły
8 2019-08-09 09:54:40 Zarządzenie 99/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019 Szczegóły
9 2019-08-09 09:50:57 Zarządzenie 98/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2020 rok. Szczegóły
10 2019-08-09 09:46:12 Zarządzenie 97/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych Gminy Inowrocław Szczegóły
« 1 2 3 4 235 236 237 »