Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-01-17 15:06:42 DŚ.6220.47.2017.2018 Szczegóły
2 2018-01-17 11:10:39 Obwieszczenie MPZP Orłowo RGP.I.6721.1.2013 Wójta Gminy Inowrocław o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Orłowo Szczegóły
3 2018-01-16 14:10:02 DŚ.6220.46.2017/2018 Szczegóły
4 2018-01-16 10:06:37 Przebudowa drogi gminnej nr 150507C w m. Radłówek II etap Szczegóły
5 2018-01-16 09:23:08 Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 173/2 w miejscowości Oporówek gmina Inowrocław Szczegóły
6 2018-01-15 11:29:32 Wykaz Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w dzierżawę część nieruchomości - o pow. 100m2, położonej w miejscowości Dulsk, oznaczonej numerem działki 30/6 o pow. całkowitej 0.1392 ha, dla której Sądzie… Szczegóły
7 2018-01-12 14:45:07 RGP.III.6220.22.2015_16_17_18 Szczegóły
8 2018-01-12 14:41:22 KOMUNIKAT Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia że w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego na P4 sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Majera w dniu 8 stycznia 2018r. została wydana odmowna decyzja… Szczegóły
9 2018-01-12 08:38:31 Zarządzenie 361/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 stycznia 2018r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Szczegóły
10 2018-01-12 08:34:43 Zarządzenie 360/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 stycznia 2018r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
« 1 2 3 4 50 51 52 »