Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-06-21 09:27:01 Uchwała NR XLIV/356/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 czerwca 2018 r zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018. Szczegóły
2 2018-06-21 09:22:19 Zarządzenie 408/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie Szczegóły
3 2018-06-20 15:16:08 GMiR.6220.70.2016/2017/2018 Szczegóły
4 2018-06-19 13:33:42 Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Pana Andrzeja Cichonia – kierownika projektu w Tractebel Engineering S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice działającego jako pełnomocnik Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA” . Szczegóły
5 2018-06-18 15:12:37 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14.06.2018r., WOO.420.61.2018.JM.8 Szczegóły
6 2018-06-18 15:10:27 zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06.06.2018r., DOOŚ-DŚI.4202.6.2017.AS.21 Szczegóły
7 2018-06-15 09:27:45 Uwaga susza, wnioski suszowe, informacja Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 czerwca 2018r. W związku z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie… Szczegóły
8 2018-06-15 07:37:40 Oświadczenie majątkowe pracowników gminy za 2017r. Szczegóły
9 2018-06-14 15:16:48 Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo – etap I – II postępowanie Szczegóły
10 2018-06-13 14:40:45 XLIV sesja Rady Gminy Inowrocław Termin posiedzenia:  18.06.2018r. godz. 8:00 Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43  w sali narad (parter) Program sesji: vide załącznik Szczegóły
« 1 2 3 4 162 163 164 »