Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-10-16 09:59:13 Odbieranie i zbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Inowrocław oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Inowrocław Szczegóły
2 2018-10-16 09:56:18 Zagospodarowanie odpadów komunalnych – zmieszanych i zbieranych selektywnie z terenu Gminy Inowrocław Szczegóły
3 2018-10-15 10:08:40 obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo dot. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na "Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 projekt JURA Szczegóły
4 2018-10-15 09:56:10 komunikat dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie dz. nr ewid. 98/14 obręb Marcinkowo gm. Inowrocław Szczegóły
5 2018-10-12 13:30:26 DŚ.6220.39.2018 Szczegóły
6 2018-10-12 13:24:58 DŚ.6220.28.2017 Szczegóły
7 2018-10-12 09:51:37 DŚ.6220.40.2018 Szczegóły
8 2018-10-11 15:24:01 WOO.420.111.2018.ADS.13 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o zawieszeniu postępowania Szczegóły
9 2018-10-10 14:15:49 Uchwała NR XLIX/397/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENEA Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły
10 2018-10-10 14:12:47 Uchwała NR XLIX/396/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkól Gminy Inowrocław i utworzenia Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław oraz nadania statutu Szczegóły
« 1 2 3 4 183 184 185 »