Uchwała NR XXXII/288/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2014 – 2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian