Uchwała NR XXIII/190/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2013-2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian