Uchwała NR XXIII/188/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian