Uchwała NR XXIII/186/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2012-2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian