Uchwała NR XXII/197/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na łata 2017-2022.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian