Uchwała NR XIII/99/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Słońsko, Olszewice, Marcinkowo, Turzany, Komaszyce, Dzień nice, Trzaski, Jaronty, Dulsk, Góra i Łąkocin w gminie Inowrocław.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian