Uchwała NR XIII/92/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Inowrocław na lata 2016 – 2021

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian