Uchwała NR VIII/80/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Inowrocław absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian