Uchwała NR VIII/79/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2018 rok.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian