Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Szczegóły
Deklaracja na podatek od środków transportowych Referat finansowo – księgowy Szczegóły
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Referat finansowo – księgowy Szczegóły
Wniosek o udzielenie ulgi od zakupionych gruntów Referat finansowo – księgowy Szczegóły
Wniosek o umorzenie podatku Referat finansowo – księgowy Szczegóły
Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej Referat finansowo – księgowy Szczegóły
Wniosek o odroczenie terminu płatności Referat finansowo – księgowy Szczegóły
Wniosek o rozłożenie na raty Referat finansowo – księgowy Szczegóły
Dane o nieruchomościach ( ZN-1A ) Referat finansowo – księgowy Szczegóły
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ( ZN- 1B ) Referat finansowo – księgowy Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »