Raportem o stanie Gminy Inowrocław za rok 2018

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem   o stanie Gminy Inowrocław za rok 2018

Zgodnie z art. 28aa ust. 1, ust.5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506)  Wójt Gminy Inowrocław w terminie do 31 maja 2019 roku przedstawił Radzie Gminy Inowrocław  Raport o stanie Gminy Inowrocław za 2018 rok.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Inowrocław za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Stosownie do art. 28aa ust. 7 lit. 1)  i ust. 8 w/w ustawy Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady  Gminy Inowrocław, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Ponadto  „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Inowrocław za 2018 rok odbędzie się w dniu 17 czerwca  2019 r.

W związku z powyższym zgłoszenia do debaty od mieszkańców Gminy będą przyjmowane do dnia 14 czerwca  2019 r. (piątek) do godziny 15:30 – pokój nr 27 A w Urzędzie Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43.
Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej,  a  także Biurze Obsługi Klienta  w Urzędzie Gminy Inowrocław.

Przewodniczący Rady Gminy Inowrocław

(-) Krzysztof Kołtuński

Załączniki:

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław

Raport o stanie Gminy Inowrocław za rok 2018

Przykładowy wzór zgłoszenia

 

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>