Ogłoszenie Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Marcinkowo, oznaczonej numerem działki 41/7, o pow. 0,0039 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY11/00023326/2 wraz z przynależnym do tej nieruchomości udziałem w wysokości 1/4 części w zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 41/6, o pow. 0,0924 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY11/00024077/8.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian