Komisje Rady

Doraźna Komisja Statutowa

1. Marek Jabłoński Przewodniczący Komisji
2. Irena Trybuła Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Augustyn Korona Członek Komisji
4. Barbara Pułaczewska Członek Komisji
5. Zofia Głogowska Członek Komisji

Zadaniem Komisji jest opracowanie nowelizacji Statutu Gminy Inowrocław.


KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Alina Kośka Przewodnicząca Komisji
2. Grzegorz Laskowski Wiceprzewodniczący Komisji
3. Krystyna Wysocka Członek Komisji
4. Dawid Jęcek Członek Komisji
5. Irena Trybuła Członek Komisji

Do zadań Komisji należą w szczególności  sprawy:
1)   rolnictwa,
2)   leśnictwa,
3)   ochrony środowiska,
4)   porządku i bezpieczeństwa publicznego.


KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY

1. Beata Gernat Przewodnicząca Komisji
2. Dawid Jęcek Wiceprzewodniczący Komisji
3. Alina Kośka Członek Komisji
4. Irena Trybuła Członek Komisji
5. Marek Jabłoński Członek Komisji
6. Jacek Paczkowski Członek Komisji
7. Izabela Osińska Członek Komisji

 Do zadań Komisji należą w szczególności  sprawy:
1)    uchwalanie budżetu,
2)    wykonanie budżetu,
3)    programów gospodarczych,
4)    planu zagospodarowania przestrzennego,
5)    majątkowe i własnościowe.


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, OCHRONY ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I SPORTU

1. Barbara Pułaczewska Przewodnicząca Komisji
2. Zofia Głogowska Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Hanna Adamiak Członek Komisji
4. Krzysztof Kołtuński Członek Komisji
5. Jacek Paczkowski Członek Komisji

 Do zadań Komisji należą w szczególności  sprawy:
1)   oświaty (szkoły podstawowe i gimnazja oraz inne placówki wychowawcze),
2)   kultury, biblioteki, sportu,
3)   ochrony zdrowia,
4)   pomocy społecznej.


KOMISJA REWIZYJNA

1. Krzysztof Kołtuński Przewodniczący Komisji
2. Jolanta Kubiak Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Beata Gernat Członek Komisji
4. Alina Kośka Członek Komisji
5. Grzegorz Laskowski Członek Komisji

Komisja Rewizyjna:
1) kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,
2) opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi,
3) wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.


 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>